Förarutbildningen utökas med körundervisning

Pressmeddelande 05.05.2011 13.44 fi sv

Regeringen har godkänt förordningar som har samband med den nya körkortslagen. Bestämmelserna i förordningarna gäller bland annat förarexamen, förarutbildningens omfattning och körkortsförfarandet.

Från och med början av juni ingår minst sex teorilektioner och tre lektioner körundervisning i förarutbildningen för moped. Undervisningsmängderna är desamma om ett körkort för kategori M avläggs med en lätt fyrhjuling.

Om ett körkort för kategori M avläggs i form av undervisning med undervisningstillstånd, ska eleven och läraren tillsammans delta i teoriutbildning i en bilskola innan undervisningen får inledas. Den gemensamma teoriutbildningen omfattar en lektion. För andra körkortskategorier ändras bestämmelserna om undervisningstillstånd i början av 2013.

I början av 2013 utökas minimimängden körkortsutbildning för personbil med totalt fyra lektioner. Detta motsvarar åtta körgånger. Den utökade körundervisningen fördelas på den grundläggande körutbildningen och övningsdelen efter erhållen körrätt. Mängden undervisning för fördjupningsdelen motsvarar den mängd som för tillfället ges i den andra etappen av förarundervisningen.

År 2013 införs också ny praxis för hur körkort lämnas ut och återlämnas, varefter den största delen av körkorten kommer att postas till de sökande. Om den sökande har ett körkort från förut ska det gamla körkortet återlämnas enligt de anvisningar som bifogats till postförsändelsen. Uppgifter om postade och återlämnade körkort antecknas i Trafiksäkerhetsverkets register. Ett körkort som skickas per post gäller omedelbart.

Regeringen fattade den 5 maj 2011 beslut om innehållet i de förordningar som har samband med körkortslagen. De bestämmelser som gäller avläggande av körkort för kategori M, bilskoleverksamhet och körkortspåföljder träder i kraft den 1 juni 2011, samtidigt som motsvarande bestämmelser i körkortslagen.

Tidsplanen för ikraftträdandet av körkortslagen och förordningarna är sammankopplad med utbildningen för den nya trafiklärarexamen som startats på våren 2011 och den tvingande tidsgränsen för att införa bland annat kraven på förarens hälsotillstånd enligt körkortsdirektivet. Tidsplanen är brådskande också för att målet är att förbättra mopedisternas säkerhet under mopedsäsongen som redan rullat igång.

I ändringarna ingår också en förlängning av körprovet för lastbil. Bestämmelsen som gäller körprovets längd träder i kraft i början av januari 2012. I huvudsak träder körkortsförordningen och körkortslagen i kraft i januari 2013 i enlighet med den tidsplan som EU har fastställt för genomförandet av körkortsdirektivet.

Ytterligare information:

regeringsrådet Eija Maunu, tfn 09 160 28 571, 040 716 4140