Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang förlängs

Pressmeddelande 19.12.2018 15.30 fi sv

Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang förlängs, lager photo (Photo: Shutterstock)

Riksdagen har godkänt en lag som gör det möjligt att fortsätta förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang. Dessutom har det i lagen tagits in bestämmelser om teleföretags rätt att behandla personuppgifter med anknytning till vissa brott.

Förbudet mot telefonmarknadsföring av mobiltelefonabonnemang förlängs fram till den 1 juli 2021. Förbudet mot att marknadsföra mobiltelefonabonnemang per telefon infördes 2012 för att skydda konsumenterna mot störande marknadsföringsmetoder. Det är nu tredje gången förbudet mot telefonmarknadsföring förlängs.

Den rätt som datasekretessnämnden har beviljat teleföretagen att behandla personuppgifter med anknytning till brott upphörde när EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. I fortsättningen får teleföretagen behandla personuppgifter som hänför sig till brott för att förebygga skada som riktas mot teleföretaget, dess kunder eller andra teleföretag. På detta sätt kan man förhindra till exempel skador för medborgare som blivit utsatta för identitetsstöld.

Ändringarna stöder regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Vad händer härnäst?

Republikens president stadfäste lagen den 19 december 2018. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information:
Elina Rantio, regeringsråd, tfn 050 524 2326 (fram till kl. 15.00 den 19 december 2018 ).
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178