Förhandlingar som ska främja den östliga järnvägsförbindelsen pågår

Pressmeddelande 11.03.2021 11.32 fi sv en

Järnvägsspår (Bild: Shutterstock)

Förhandlingarna som ska främja järnvägsförbindelsen i östlig riktning inleddes under ledning av kommunikationsministeriet den 11 mars 2021. Förhandlingar förs med de kommuner som drar nytta av investeringen i spårtrafik för att kunna bilda ett projektbolag för planering.

Projektbolagens ansvarsområde och uppgifter avses omfatta planeringen och finansieringen av projektplaneringen fram till byggstarten. Förhandlingarna förs utgående från sträckningen Flygbanan-Borgå-Kouvola.

I förhandlingarna deltar Helsingfors stad, Idensalmi stad, Imatra stad, Joensuu stad, Kajana stad, Kides stad, Kouvola stad, Kuopio stad, Villmanstrands stad, S:t Michels stad, Mäntyharju kommun, Pieksämäki stad, Borgå stad, Rautjärvi kommun, Siilinjärvi kommun, Suonenjoki kommun, Taipalsaari kommun, Varkaus stad, finansministeriet och Trafikledsverket.

Vid förhandlingarna utreds de olika parternas mål för planeringsbolaget samt villkoren och förutsättningarna för bildandet av ett bolag.

Det är riksdagen som beslutar om statens finansieringsandel och om användningen av anslaget för kapitalisering av projektbolaget.

Ytterligare information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 029 534 2051, miikka.rainiala@lvm.fi