null Förhandsbokningsservicen för gränstrafiken planeras fortsätta

Förhandsbokningsservicen för gränstrafiken planeras fortsätta

Pressmeddelande 21.04.2021 15.46 fi sv en

Lastbilar på parkeringsplatsen (Foto: Shutterstock/Gorodenkoff)

Kommunikationsministeriet har sänt ett förslag till ändring av lagen om transportservice på remiss. Syftet med ändringen är att göra det möjligt att fortsätta med förhandsbokningsservicen för gränstrafiken i Vaalimaa och utvidga användningen av den till andra landsvägsgränsstationer mellan Finland och Ryssland.

Samtidigt ska behandlingen av personuppgifter förtydligas och olika aktörers ansvar för hantering och styrning av gränsövergångstrafiken. I fortsättningen kunde systemet också utvecklas genom att möjliggöra automatisk identifiering av registreringsskyltar.

Genom förhandsbokningsservicen säkerställs att godstrafiken och tullåtgärder i fråga om den samt gränskontrollerna löper smidigt vid gränsövergångsställena vid östgränsen. På 2000-talet bildades det flera tiotals kilometer långa köer av långtradare i Vaalimaa, och för att undanröja sådana behövde gränstrafiken göras smidigare.

Genom det 2014 inledda förhandsboknings- och kösystemet inom gränstrafiken testades hur man genom förhandsbokning kan jämna ut den tunga trafikens trafikmängder, minska köerna, göra trafiken smidigare och öka trafiksäkerheten. I förhandsbokningsservicen reserverar förare av tunga fordon på förhand en tid för in- och utresekontroll. Genom försöksprojektet har man uppnått de mål som ställts upp för en smidigare godstrafik.

Genom lagändringen och förslaget om att förlänga förhandsbokningsservicen för gränstrafiken genomförs regeringsprogrammets skrivning om att flaskhalsar i godstrafiken ska elimineras.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 3 maj 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021.

Ytterligare information:

Matleena Kurki-Suutarinen, regeringsråd, tfn 0295 34 2042