Förnyad lagstiftning om elektronisk kommunikation i kraft i början av året

Nyhet 06.11.2014 14.54 fi sv en

snabel-a ((Bild: Rodeo)

Med informationssamhällsbalken som träder i kraft i början av nästa år säkerställer man att det i Finland finns funktionssäkra kommunikationsnät och att det inom elektronisk kommunikation tillhandahålls riksomfattande, grundläggande tjänster av hög kvalitet och till rimligt pris.

I medborgarnas vardag syns bestämmelserna i informationssamhällsbalken som förbättrat konsumentskydd och förbättrad datasäkerhet vid kommunikation. Inom branschen syns lagens verkningar som förenklade tillståndsarrangemang och rättvisare marknader.

Regeringen godkände innehållet i den förnyade lagen om elektronisk kommunikation, informationssamhällsbalken, den 6 november 2014. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 7 november 2014 och att lagen i huvudsak träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagreformen om elektronisk kommunikationen grundar sig på regeringsprogrammet från 2011, enligt vilket regeringen ska stöda tillhandahållandet av digitala tjänster genom att förtydliga lagstiftningen om elektronisk kommunikation och tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster.

Informationssamhällsbalken har beretts undantagsvis öppet genom ett brett samarbete mellan myndigheterna och intressentgrupper.