Förslag: Beviljandet av körkort övergår till Trafi

Pressmeddelande 15.05.2014 12.30 fi sv

Trafiksäkerhetsverket Trafi föreslås överta beviljandet av körkort från polisen. Kommunikationsministeriet har skickat förslag till de författningsändringar som krävs för projektet på remiss. Utlåtanden ska lämnas senast den 30 juni.

Förslaget grundar sig på polisförvaltningens riktlinjer om att polisen ska fokusera på sina kärnuppgifter. Beviljandet av körkort anses inte höra till polisens kärnuppgifter, medan det anses motsvara Trafis kärnuppgifter väl.

Enligt förslaget skulle Trafi i stället för polisen även bevilja körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, trafiklärartillstånd, körtillstånd för taxiförare och parkeringstillstånd för handikappade.

Polisen skulle fortfarande ansvara för att meddela körförbud, kontrollera körkortsinnehavarens körhälsa och körskicklighet samt återkalla tillstånd.

Förslaget skulle medföra betydande besparingar. Polisen använder 100-130 årsverken för beviljande av körkort och tillstånd. Man uppskattar att Trafi klarar av att sköta samma uppgift med 10-15 årsverken. Det skulle påverka priset på tillstånd och kort.

Även för kunderna skulle det vara tydligt om körkort beviljas på samma ställe där man avlägger förarexamen.

Trafiksäkerhetsverket föreslås överta behörigheten för att ge noggrannare föreskrifter om körhälsan. För närvarande föreskrivs kraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Man vill dessutom göra körkortssystemet tydligare genom att slopa det separata kortvariga körkortet. B-kortet skulle genast beviljas för 15 år, med villkoret att den som beviljas kortet slutför övningsskedet och deltar i undervisningen i det fördjupade skedet inom utsatt tid. Perioden skulle vara den samma som giltighetstiden för det nuvarande kortvariga körkortet, dvs. två år.

Ytterligare information:

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571