Försök med auktion av frekvenser ska inledas i Finland

Nyhet 26.03.2009 15.24 fi sv en

Ett försök ska inledas i Finland med auktion av radiofrekvenser som i huvudsak reserverats för trådlöst bredband på frekvensområdet 2500-2690 megahertz.

Avsikten är att auktionen genomförs i november 2009 och koncessionerna beviljas för högst 20 år. En central princip är att koncessionsinnehavaren om han så vill kan sälja vidare eller hyra ut den nyttjanderätt han vunnit i auktionen till en tredje part.

Regeringen beslutade om innehållet i en lagproposition i frågan torsdagen den 26 mars. Lagen är avsedd att träda i kraft så snart som möjligt. Målet med propositionen är att främja konkurrensen och säkra att frekvenserna används effektivt.