null Försök med auktion av frekvenser ska inledas – nytt att koncessionen kan överföras

Försök med auktion av frekvenser ska inledas – nytt att koncessionen kan överföras

Pressmeddelande 26.03.2009 14.28 fi sv en

Ett försök ska inledas i Finland med auktion av radiofrekvenser som i huvudsak reserverats för trådlöst bredband på frekvensområdet 2500-2690 megahertz.

Avsikten är att auktionen genomförs i november 2009 och koncessionerna beviljas för högst 20 år. En central princip är att koncessionsinnehavaren om han så vill kan sälja vidare eller hyra ut den nyttjanderätt han vunnit i auktionen till en tredje part. För det krävs emellertid statsrådets godkännande.

Regeringen beslutade om innehållet i en lagproposition i frågan torsdagen den 26 mars. Lagen är avsedd att träda i kraft så snart som möjligt. Målet med propositionen är att främja konkurrensen och säkra att frekvenserna används effektivt.

Frekvenserna inom området 2570-2620 megahertz föreslås bli auktionerade som ett enhetligt frekvensband på 50 megahertz. Inom områdena 2500-2570 och 2620-2690 megahertz auktionerar man ut totalt 14 frekvensbandspar av storleken 2 x 5 megahertz.

Enligt lagpropositionen kan frekvenser beviljas högst 50 megahertz per företag eller sammanslutning. Genom det här strävar man att hindra att frekvensförvaltningen koncentreras och frekvenserna räcker till för minst fyra olika företag.

Av ett företag eller sammanslutning som anmält sig till auktionen uppbärs en deltagaravgift på 50 000 euro för att täcka Kommunikationsverkets administrativa kostnader.

I lagpropositionen sätts för frekvenserna ett utgångspris på 15 000 euro per megahertz. I auktionen ordnas en eller flere omgångar med stigande anbud. Koncessionen beviljas till det företag eller den sammanslutning som lägger det högsta godkända budet på auktionsobjektet, om inte koncessionsmyndigheten har särskilt vägande skäl att misstänka att beviljandet av koncession till sökanden i fråga uppenbart äventyrar den nationella säkerheten.

Tidigare har man inte sålt ut nyttjanderätten till frekvenser och också i det här fallet är det fråga om ett försök.

- Regeringen har förbundit sig att utveckla användningen av radiofrekvenser i en smidigare och effektivare riktning. Med propositionen vill vi få erfarenheter av hur auktionsförfarandet lämpar sig för den finländska kommunikationsmarknaden som en del av den nationella bredbandsstrategin, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

Ytterligare information
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530
konsultativa tjänstemannen Kaisa Laitinen, tfn (09) 160 28608 eller 040 772 7643