Försök med elektroniska tjänster i trafiken inleds

Nyhet 15.11.2013 14.22 fi sv en

Kommunikationsministeriet har inlett ett försöksprojekt med elektroniska tjänster i trafiken för åren 2014-2015. Försökets avsikt är att främja uppkomsten av en konsumentmarknad för elektroniska tjänster i trafiken och att utreda vilka effekter tjänsterna har.

I projektet provas nya verksamhetsmodeller och tekniska lösningar samt samarbete mellan myndigheterna och företagen i att utveckla tjänster. Den privata och offentliga sektorns tjänster erbjuds i samma servicehelhet.

Försöksprojektet är öppet för alla inhemska och utländska företag och företagskonsortier. I försöket kan företagen testa och utveckla sina egna tjänster och hitta nya möjligheter till samarbete. Statens uppgift är att vara kund och göra projektet möjligt. Företagen investerar själv i utvecklingen av sin affärsverksamhet. Hela projektets uppskattade budget är 5-8 miljoner euro.

Privatbilister kan delta i försöket genom företagskonsortier från och med juni 2014. Bilisterna har en möjlighet att gå i bräschen för när trafikens nya elektroniska tjänster provas. Dylika tjänster kan vara till exempel trafikinformation som gör körandet smidigare, lösningar som förbättrar trafiksäkerheten, en körjournal samt uppgifter om parkeringsmöjligheter och kollektivtrafikens tjänster.

I enlighet med beslutet i regeringens ramförhandlingar våren 2013 testar man i försöket också tekniska lösningar, beredskap och program för betalningssystem i trafiken. I försöket ingår inte beskattning.