Förtjänstmedaljer delades ut till yrkespersoner inom motorfordonstrafiken

Pressmeddelande 03.05.2022 13.35 fi sv

Minister Harakka och årets förtjänstmedaljörerna. (Bild: Moottoriliikenteen Keskusjärjestö)

Årets förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete beviljades tio personer för deras förtjänstfulla insatser inom vägtrafiken. Kommunikationsminister Timo Harakka delade ut medaljerna den 3 maj 2022.

År 2022 fick följande personer en förtjänstmedalj:

Antti Ruhanen, verkställande direktör

Otto Lahti, ledande sakkunnig

Johanna Laune, PR- och kommunikationschef

Ulla Eskelinen, kommunikationssekreterare

Markku Ylikulju, taxiföretagare

Pentti Ala-Maakala, produktutvecklingschef

Virpi Pohjola, verkställande direktör

Jouko Sohlberg, teknisk direktör

Heikki Häggkvist, handelsråd

Jaakko Kyllönen, styrelseordförande

Motorfordonstrafikens förtjänstmedaljer tilldelas för förtjänstfullt och långvarigt arbete till förmån för motorfordonstrafiken på nationell nivå och utvecklingen av den. Förtjänstmedaljen kan tilldelas en person som genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat utvecklingen av vägtrafiken.

Kommunikationsministeriet tilldelar medaljerna på framställan av en medaljkommitté tillsatt av styrelsen för centralorganisationen Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry. Medaljerna har tilldelats sedan 1993, och med de nya medaljörerna medräknade har det hittills delats ut totalt 231 medaljer. Förtjänstmedaljen blev officiell 2007.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö är ett samarbetsorgan för åtta organisationer inom sektorn för vägtrafik. Medlemmar i centralorganisationen är Autoalan Keskusliitto, Automobilförbundet rf, Bilimportörerna och -industrin rf, Linja-autoliitto ry, Finlands Bilskoleförbund rf, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Suomen Taksiliitto ry.

Ytterligare information:

Timo Koskinen, ombudsman, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, tfn 040 570 9070