null Forum för trygg kollektivtrafik under undantagsförhållandena

Forum för trygg kollektivtrafik under undantagsförhållandena

Pressmeddelande 04.06.2020 08.37 fi sv en

Kvinnlig passagerare på ett tåg som sitter vid fönstret (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)

Kommunikationsminister Timo Harakka har bjudit in aktörer inom kollektivtrafiken till ett forum den 8 juni 2020 där man ska komma överens om metoder för att garantera smidiga och hälsosäkra resor i kollektivtrafiken.

Restriktioner och rekommendationer som införts på grund av coronavirusepidemin avvecklas och kollektivtrafiken börjar återhämta sig. Med en enhetlig lägesbild och praxis är det möjligt att stärka människors förtroende för att det är tryggt att resa i kollektivtrafiken nu och i framtiden.

Till evenemanget har det bjudits in representanter för många olika företag inom transportbranschen samt städers och statliga kollektivtrafikmyndigheter.

Forumet öppnas av minister Timo Harakka varefter representanter för olika trafikformer (busstrafik, spårtrafik, sjötrafik och flygtrafik) ska höras om den praxis vid undantagsförhållandena som tillämpas i transportformen i fråga. Vid evenemanget hålls också ett anförande av en representant för Institutet för hälsa och välfärd om coronaåtgärder och coronapraxis inom kollektivtrafiken i ljuset av institutets anvisningar för att förebygga covid-19-smitta inom kollektivtrafiken.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234

Laura Vilkkonen, överdirektör, avdelningschef, tfn 040 500 0817