null Fraktfartygens svavelutsläpp och TEN-näten diskuterades vid mötet mellan minister Vehviläinen och europaparlamentariker Simpson

Fraktfartygens svavelutsläpp och TEN-näten diskuterades vid mötet mellan minister Vehviläinen och europaparlamentariker Simpson

Nyhet 30.03.2010 17.27 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen och ordförande för Europaparlamentets transportutskott Brian Simpson diskuterade aktuella trafikfrågor den 30 mars i Helsingfors. De diskuterade bland annat EU:s Östersjöstrategi, EU:s vitbok om transportpolitiken samt trafiknätet TEN-T, som omfattar hela Europa. Minister Vehviläinen informerade också om gruvdriftsprojekten i norra Finland och planeringen av transportleder i anslutning till dem.

De nya gränserna för svavelhalten i fraktfartygens bränsle, som godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen IMO, togs upp i samband med EU:s Östersjöstrategi. De nya strikta gränserna som ska tas i bruk från år 2015 beräknas höja Finlands logistiska kostnader betydligt.

Europarlamentariker Simpson var ense med Finlands syn att den eftersträvade nivån är den rätta, men att tidtabellen för övergången är alltför stram. Enligt Simpson medför den strama tidtabellen stora utmaningar beträffande sjötransporterna för det redan annars på grund av den ekonomiska recessionen utsatta näringslivet.

Finland har till EU:s transportministrar framfört att man på nytt ska överväga tidpunkten för när reglerna träder i kraft.

Beträffande det hela Europa omfattande trafiknätet (TEN-T) informerade ministern om de prioriterade projekt som berör Finland. De är den Nordliga triangeln, Östersjöns motorväg och Rail Baltica. Ministern presenterade dessutom projektet den Nordliga bågen som Finland bereder tillsammans med Sverige.