Frekvensauktionen avslutad

Pressmeddelande 01.10.2018 13.58 fi sv en

5G (Bild: Shutterstock)

Den auktion som Kommunikationsverket ordnade för att auktionera ut frekvenser i 3,5 GHz-bandet avslutades den 1 oktober 2018. Vinnande budgivare är Telia Finland Oyj, Elisa Oyj och DNA Oyj. Auktionen ger 77 605 000 euro i inkomster åt staten.

De vinnande anbuden är följande:

Frekvensbandet 3410–3540 MHz (A)
Telia Finland Oyj
30 258 000 euro

Frekvensbandet 3540–3670 MHz (B)
Elisa Oyj
26 347 000 euro

Frekvensbandet 3670–3800 MHz (C)
DNA Oyj
21 000 000 euro

Statsrådet tilldelar frekvenserna i enlighet med resultatet av auktionen.


Ytterligare information:
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 710, Twitter @PaiviAntikainen
Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 050 400 6730, Twitter @vuorelakata
Henriikka Rosti, jurist, Kommunikationsverket, tfn 0295 390 326