Frekvensauktionen i 700 MHz-bandet

Nyhet 06.10.2016 11.49 sv en

Från och med början av 2017 är frekvenserna i det så kallade 700 MHz-bandet (703-733 och 758-788 MHz) tillgängliga för det mobila bredbandet. Frekvensbandet i fråga kan användas för att bygga ut 4G-näten.

För att det ska vara möjligt att tilldela frekvensbandet för kommersiellt bruk vid ingången av 2017 måste koncessionerna för frekvenserna beviljas under 2016.

Koncessionerna beviljas i en frekvensauktion som inleds den 24 november 2016. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket.

På den här webbsidan publiceras alla handlingar som hänför sig till auktionen i 700 MHz-bandet och länkar till Kommunikationsverkets webbplats med information om auktionen.

Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 703–733 och 758–788 megahertz

Statsrådet ledigförklarar med stöd av 7 § i informationssamhällsbalken (917/2014) koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 703–733 och 758–788 megahertz. Koncessionerna beviljas i ett auktionsförfarande enligt 11 § i lagen.

Ett företag eller en organisation som vill delta i auktionen ska anmäla sig till Kommunikationsverket senast den 7 november 2016 på det sätt som bestäms i Kommunikationsverkets föreskrift M64.

Remiss

Kommunikationsministeriets remiss om de förordningar som gäller frekvensauktionen och om meddelandet om ledigförklaring av koncessioner samt Kommunikationsverkets remiss om föreskriften om auktion av frekvenser på 700 MHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd avslutades den 15 augusti 2016.

Målet med auktionen

Målet med frekvensauktionen är att säkerställa en effektiv användning av frekvenserna och att förbättra tillgången till riksomfattande snabba mobila bredbandsförbindelser med hög kvalitet och kapacitet.

Ytterligare information

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @kaisa_laitinen