Frekvensavgifterna sjunker för teleoperatörer och stiger för televisionsaktörer

Pressmeddelande 22.12.2010 16.38 fi sv

Kommunikationsministeriet har utfärdat en ny förordning om frekvensavgifter. För mobilkommunikationsoperatörerna innebär detta lägre avgifter än tidigare medan avgifterna för televisionsaktörerna stiger.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2011. Televisions- och teleaktörernas avgifter kommer att ändras stegvis från och med 2012 och ändringen är genomförd i sin helhet från och med ingången av 2016. De nya avgifterna för övriga frekvensanvändare träder i kraft vid årsskiftet.

De som bedriver televisionsverksamhet har betalat betydligt lägre avgifter än mobilkommunikationsoperatörerna för nyttjanderätten till frekvenser som är i kommersiellt bruk och som till sina tekniska egenskaper är mycket värdefulla. Nu ska samma avgiftsmodell börja tillämpas på både tele- och televisionsaktörerna.

De årliga nyttjanderätterna för mobilkommunikationsfrekvenserna har i dagsläget kostat totalt omkring 5,2 miljoner euro. Avgifterna för de frekvenser som används i televisionsverksamheten har varit omkring 54 000 euro.

I och med den nya förordningen sjunker mobilkommunikationsnätens andel stegvis till uppskattningsvis 2,4 miljoner euro. Televisionsaktörernas andel stiger till uppskattningsvis 1,5 miljoner euro.

Den nya förordningen bygger på ett förslag av den arbetsgrupp för frekvensavgifter som tillsattes av kommunikationsminister Suvi Lindén på våren 2009. Arbetsgruppen hade till uppgift att ta fram ett förslag till en frekvensavgiftsmodell som behandlar olika användargrupper mer jämlikt och ger incitament till en effektivare användning av frekvenserna.

Mer information
Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, tfn 09 160 2858 eller 050 344 3400
Kaisa Laitinen, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 28608 eller 040 772 7643