Generaldirektörstjänster vid trafikförvaltningens nya ämbetsverk lediga att sökas

Nyhet 13.11.2009 14.31 fi sv

Republikens president stadfäste lagarna om de nya ämbetsverken inom trafikförvaltningen den 13 november 2009. Efter stadfästelsen sammanträdde statsrådet till en extra session där statsrådet godkände förordningarna om ämbetsverkens generaldirektörstjänster.

Statsrådet utnämner generaldirektörerna för en femårsperiod från den 1 januari 2010.
Generaldirektörstjänsterna vid de båda ämbetsverken är lediga att sökas före den 30 november 2009 klockan 16.15.