null Genomförandebestämmelserna för direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet sänds på remiss

Genomförandebestämmelserna för direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet sänds på remiss

Pressmeddelande 28.01.2020 11.03 fi sv en

Personbil och lastbil på vägen på vintern (Bild: Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet sände på remiss de ändringsförslag som gäller körkortslagen och kraven på yrkeskompetens för lastbils- och bussförare i lagen om transportservice.

Genom ändringarna i lagen om transportservice och körkortslagen genomförs ändringarna i direktivet om grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för förare av gods- och persontransporter på väg samt ändringarna i körkortsdirektivet. Samtidigt görs också några lagtekniska korrigeringar som är oberoende av direktivet.

Ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik gäller bland annat innehållet i och sätten att genomföra utbildningar för yrkeskompetens, särskilt användningen av informations- och kommunikationstekniska verktyg (IKT-verktyg) i utbildningen, ömsesidigt erkännande av fortutbildning i en annan medlemsstat och utbyte av information mellan medlemsstaterna i tillsynssyfte. Genom direktivet har man också ändrat de undantag i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik där yrkeskompetens inte krävs. Ändringarna i körkortsdirektivet hänför sig till ändringarna i yrkeskompetensdirektivet.

Som en ändring som är oberoende av genomförandet av direktivet föreslår ministeriet att det till körkortslagen fogas en bestämmelse genom vilken man vid bedömningen av körhälsan jämställer epileptiska anfall nattetid med anfall under vakentiden. Genom ändringen av körkortslagen förtydligas dessutom detaljerna i fråga om förvaring av elevbokföringen i bilskolor.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för de lagändringar som sänts på remiss går ut den 23 februari 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagändringarna som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, Twitter @Wirensini