null Giltigheten av körkort och tillstånd förlängs i överenstämmelse med EU-undantagen

Giltigheten av körkort och tillstånd förlängs i överenstämmelse med EU-undantagen

Pressmeddelande 28.05.2020 13.29 fi sv en

Finland förlänger giltigheten av körkort i överensstämmelse med de temporära avvikelser som anges i EU-förordningen. Giltigheten förlängs med sju månader i sådana fall då körkortets giltighet upphör under tiden den 1 februari–31 augusti 2020.

Dessutom förlängs tidsfristen för förnyelse av ett förarkort i yrkestrafik med två månader, om giltigheten går ut under tiden den 1 mars–31 augusti 2020. Giltighetstiden för gemenskapstillstånd för gods- och busstrafik samt internationella förartillstånd förlängs med sex månader, om dessa upphör att gälla under tiden den 1 mars–31 augusti 2020.

Giltighetstiden för yrkeskompetens för lastbils- och bussförare förlängs med sju månader, om giltigheten upphör att gälla under tiden den 1 februari–31 augusti 2020.

Besiktningen av fordon och kontrollen av färdskrivare genomförs i Finland som normalt trots EU-förordningen.

Statsrådet utfärdade den 28 maj 2020 ett beslut om undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i EU-förordningen. Europeiska kommissionen underrättas omedelbart om beslutet.

Ytterligare information:

Eeva Asikainen, planerare, tfn 050 522 6204 (periodisk besiktning)

Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 050 470 7708 (tillstånd och färdskrivare inom godstrafiken)

Erik Asplund, ledande sakkunnig, tfn 050 463 7034 (tillstånd och färdskrivare inom godstrafiken

Monika Mutanen, överinspektör, tfn 050 478 4820 (körkort och yrkeskompetens inom vägtrafiken)

Saara Louko, specialsakkunnig, tfn 050 530 1472 (körkort och yrkeskompetens inom vägtrafiken)