Godkännandet av utländska körkort utvidgas den 1 februari 2018

Nyhet 31.01.2018 15.44 fi sv en

(Foto: Rodeo)

Från och med ingången av februari är det möjligt att köra bil i Fastlandsfinland för alla som har ett körkort som beviljats i länder som Finland har erkänt. Hittills har Finland accepterat körkort som utfärdats i Europeiska unionen och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i stater som anslutit sig till Genève- eller Wienkonventionen om vägtrafik.

Ett utländskt körkort berättigar till att köra bil i Finland om det är giltigt i det land som beviljat det och om det uppfyller vissa formkrav. Uppgifterna i körkortet ska uppges med latinska bokstäver och av det ska framgå körrätten. Alternativt ska en officiell översättning av körkortet till finska eller svenska finnas med det.

För att förebygga körkortsturism är en förutsättning för att ett utländskt körkort ska godkänns att körkortsinnehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet beviljades.