Hallitus: LVM:lle 3,24 mrd. euroa vuodelle 2017

Nyhet 15.09.2016 14.09 fi sv

Kolikoita (Kuva: Rodeo)

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,24 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2017.

Liikenneverkolle esitetään 1 919 miljoonaa euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 57,7 miljoonaa euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 209,2 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 519 miljoonaa euroa, hallintoon sekä toimialan yhteisiin menoihin 485,2 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 45,2 miljoonaa euroa.

Liikenneverkon ylläpitoon eli perusväylänpitoon esitetään 1 279 miljoonaa euroa sekä kehittämiseen, maa- ja vesialueiden hankintoihin ja korvauksiin 469 miljoonaa euroa. Perusväylänpidon määrärahoista 304 miljoonaa kohdentuu korjausvelan pienentämiseen.

Vuonna 2017 käynnistetään neljä uutta kehittämishanketta: valtatie 4 Oulu-Kemi, valtatie 5 Mikkeli-Juva, valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie sekä Luumäki-Imatra-Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen.

Liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin esitetään yhteensä 209,6 miljoonan euron määrärahaa.

Viestinnän tukemiseen esitettävästä 519 miljoonasta eurosta 508 miljoonaa osoitetaan Yleisradion julkisen palvelun kustannusten kattamiseen.