null Hamnlagen ska förnyas

Hamnlagen ska förnyas

Nyhet 13.03.2008 15.58 sv

Kommunikationsministeriet inleder arbetet på att förnya hamnlagen. Målet är att få till stånd en tidsenlig och fungerande lagstiftning, där branschens särdrag beaktas.

Till det som ska utredas hör bl.a. om man behöver styra hamnverksamheten med paragrafer och koncessioner och i så fall i hur hög grad. Utredarna ska också fundera på hur hamnarnas myndighetsfunktioner ska skötas. Dessutom behöver man klarlägga om lagen ska omfatta både privata och allmänna hamnar.