null Harri Pursiainen fortsätter som kanslichef vid kommunikationsministeriet

Harri Pursiainen fortsätter som kanslichef vid kommunikationsministeriet

Nyhet 11.03.2011 12.30 fi sv en

Republikens president utnämnde den 11 mars 2011 på framställning av statsrådet juris kandidat Harri Pursiainen (53) till kanslichef vid kommunikationsministeriet. Kanslichefens tjänsteperiod börjar den 1 juni 2011.

Kanslichefens tjänsteperiod är fem år. Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde.