Helsingfors och Tallinn inleder gemensamma trafikprojekt

Nyhet 05.01.2016 16.40 fi sv en

Trafiksamarbetet mellan Helsingfors och Tallinn stärks utifrån en samarbetspromemoria som undertecknades den 5 januari 2016. Enligt kommunikationsminister Anne Berner vill man öka samarbetet i synnerhet för att utveckla kundorienterade trafiktjänster.

– Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn ökar och blir mer vardaglig, vilket innebär att den bör vara så snabb och smidig som möjligt. Det finns stora planer för framtiden, men det viktigaste just nu är att främja lösningar som kan förverkligas snabbt och med små kostnader, t.ex. genom flexiblare reglering och försök, berättar minister Anne Berner.

Den första åtgärden blir att förbättra de nuvarande båtförbindelserna och resekedjorna bl.a. genom ett ökat samarbete när det gäller trafikplanering. Teman för årets samarbete är en reseplanerare för kollektivtrafiken, lösningar för personbilsparkeringen och utvecklandet av en resebiljett som gäller i bägge städerna. Avsikten är också att inleda försök som gäller digitalisering och intelligenta transporter.

På lång sikt är en möjlig lösning för att förkorta restiden mellan städerna att bygga en järnvägstunnel under havet. Man vill fortsätta utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av ett tunnelbygge.

Företrädare för städerna Helsingfors och Tallinn, Nylands förbund och landskapet Harju samt Finlands och Estlands ministrar med ansvar för trafikfrågor undertecknade samarbetspromemorian om stärkt trafiksamarbete den 5 januari 2016 i Tallinn.

För att genomföra den undertecknade samarbetspromemorian tillsätts en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från ministerierna, regionerna och städerna. Arbetsgruppen har i uppgift att främja projekten och informera om hur de framskrider.