Helsingfors värd för konferens om intelligenta transportsystem 2014

Nyhet 07.06.2011 10.15 fi sv en

År 2014 arrangeras konferensen ITS Europe i Helsingfors. Konferensen samlar de främsta experterna på intelligenta transportsystem från hela Europa och presenterar de nyaste tekniska lösningarna. I konferensen deltar också företag som förenar informationsteknik och transportlogistik.

Finland har aktivt drivit fram nya tankesätt inom trafikpolitiken. I april 2010 fattade regeringen ett principbeslut om en strategi för intelligenta transportsystem där intelligenta transporter befästs som en central modell för 2010-talets trafikpolitik.

På konferensen i Helsingfors kommer Finland att presentera projekt som ingår i den nationella ITS-strategin och som redan 2014 avses vara en del av vår vardag. Det gäller till exempel utvecklade informations- och biljettsystem inom kollektivtrafiken och automatiserade datasystem för information om olyckor.

Målet med intelligenta transportsystem (ITS) är att öka säkerheten i trafiken, att göra trafiken effektivare och att bromsa klimatförändringen.