Högnivåkonferens sammanför experter på dataekonomi

Pressmeddelande 21.11.2019 10.48 fi sv en

En högnivåkonferens om dataekonomi ordnas den 25–26 november 2019. (Bild: LVM)

En högnivåkonferens om dataekonomi ordnas den 25–26 november 2019 av kommunikationsministeriet, finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Konferensen är ett av evenemangen under Finlands EU-ordförandeskap och samlar experter och aktörer inom dataekonomi för diskussion om utvecklingen av en människoorienterad, hållbar, konkurrenskraftig och jämlik dataekonomi.

I konferensen deltar företrädare för företag, civilsamhällesorganisationer, EU:s medlemsländer, myndigheter och förvaltning. Konferensen i Finlandiahuset kommer att ha cirka 400 deltagare.

”Målet för konferensen om dataekonomi är att skapa en stark gemensam syn på en människocentrerad och tillväxtvänlig europeisk dataekonomi”, säger trafikminister Sanna Marin.

”Den europeiska värdegrunden och lagstiftningskulturen ger en god grund för utveckling av en människocentrerad, framgångsrik och balanserad dataekonomi”, säger minister Marin.

”Även reformen av den offentliga förvaltningen kommer i synnerhet i framtiden att allt mer stödja sig på data och på information som tagits fram utifrån data. Detta kräver riktlinjer och gemensamma principer som stöd för att data ska kunna användas med respekt för medborgarnas grundläggande rättigheter och på ett människocentrerat sätt. Ett rättvist och effektivt utnyttjande av data förbättrar resultaten i myndigheternas verksamhet och stärker medborgarnas förtroende”, säger kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

”Vi anser att detta är rätt tillfälle att inleda en diskussion på EU-nivå om betydelsen av data och om frågor som rör uppgifter om verk och upphovspersoner. Europeiska unionen behöver en klar syn på hur vi kan styra denna utveckling till förmån för kreativa branscher och forskning", säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Principerna för dataekonomin kommer att styra utvecklingen

Den 26 november 2019 kommer ett förslag till principer för en europeisk dataekonomi att presenteras i samband med konferensen om dataekonomi. Förslaget har utarbetats under ledning av Finland. Principerna är en stark värdebaserad grund för diskussionen om dataekonomi och styr de politiska åtgärderna på EU-nivå.

Principerna för dataekonomin har utarbetats genom ett brett och öppet samarbete med olika intressentgrupper.

Arbetet har haft som mål att konkretisera diskussionen om ämnet och att skapa en stark gemensam strävan efter en människocentrerad och tillväxtvänlig europeisk dataekonomi.

Målet är rättvisa tjänster, som utgår från människan och baserar sig på europeiska värden, att klarlägga rätten att använda data och att förbättra möjligheterna att utnyttja data.

Vad handlar dataekonomi om?

Dataekonomin baserar sig på utnyttjande av data. Genom att kombinera och dela data skapas tjänster, applikationer och affärsverksamhet.

De data som ligger till grund för dataekonomin skapas till exempel i söktjänster, i stamkundssystem, på webbplatser eller i samband med användningen av programvara.

Inom dataekonomin är det nätverk av olika tjänster som skapar värde för dem som använder och producerar tjänsterna. I Europa vill man placera användarna av tjänsterna i centrum av dataekonomin och se till att användarna drar den största nyttan av den.

Målet är att delningen av data främjar innovationer, rättvis konkurrens på marknaden samt uppkomsten och spridningen av tjänster och tillämpningar som är nyttiga för användarna.

Följ konferensen om dataekonomi på webben

Du kan delta i diskussionen i sociala medier med hashtaggarna #datatalous #dataeconomy #datatalous2019 och #dataeconomy2019. Du kan också följa konferensen direkt på webben.

Högnivåkonferensen om dataekonomi arrangeras av kommunikationsministeriet, finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Den ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Mer information:

Laura Vilkkonen, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 500 0817

Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 364

Viveca Still, upphovsrättsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 297