Höjning av kommunikationsmarknadsavgiften föreslås

Pressmeddelande 17.09.2012 13.17 fi sv

Regeringen föreslår en höjning av kommunikationsmarknadsavgiften från 350 euro till 430 euro.

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen om en höjning av kommunikationsmarknadsavgiften den 17 september 2012, i samband med att budgetpropositionen för nästa år offentliggjordes. Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2013.

Syftet med höjningen av avgiften är att kommunikationsmarknadsavgiften ska motsvara Kommunikationsverkets kostnader för övervakning av kommunikationsmarknaden och särskilt de samhällsomfattande tjänsterna. Kostnaderna för övervakningen har ökat betydligt.

Enligt propositionen skulle statens intäkter från kommunikationsmarknadsavgifterna öka med 0,5 miljoner euro år 2013. På årsnivå skulle summan uppgå till cirka 3,4 miljoner euro. År 2012 uppskattas kommunikationsmarknadsavgifterna uppgå till 2,9 miljoner euro.

Ytterligare information:
Rainer Salonen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2395