Hundra megas bredband tillgängligt för alla 2015

Nyhet 18.09.2008 16.43 fi sv en

Regeringen behandlade i sin aftonskola den 17 september kommunikationsminister Suvi Lindéns förslag till en nationell verksamhetsplan för att göra ett högklassigt bredbandsnät tillgängligt överallt i landet.

Förslaget baserar sig på kanslichef Harri Pursiainens bredbandsutredning. Statsrådet har för avsikt att fatta ett principbeslut om att målen ska nås.

Enligt de riktlinjer regeringen drog upp i sin aftonskola ska snabba bredbandsförbindelser före utgången av år 2015 enligt efterfrågan finnas inom räckhåll för nästan alla permanenta bostäder samt företag och verksamhetsställen inom den offentliga förvaltningen i hela landet.