Huovinen diskuterade bilarnas registreringsavgift med den ryska ministern

Pressmeddelande 18.05.2006 15.35 sv

Kommunikationsminister Susanna Huovinen tog upp frågan om de registreringsavgifter som Ryssland bär upp av finska bilar då hon träffade sin ryska kollega Igor Levitin. Ministrarna träffades i Dublin den 17 maj.

Huovinen berättade att finländarna förhåller sig kritiskt till avgifterna och beskrev vilka svårigheter de leder till. Levitin förstod de finska synpunkterna, men konstaterade att tullfrågorna i Ryssland har flyttats över till att vara underställda statsminister Mihail Fradkov.

Båda ministrarna ansåg att det inte endast är fråga om ett trafikpolitiskt problem. Därför har Huovinen nu för avsikt att ta upp frågan tillsammans med statsminister Matti Vanhanen. Frågan kan också komma upp vid Finlands och Rysslands konsultationer om landsvägstrafiken i Helsingfors den 29 maj.

Ryssland har sedan påsk burit upp en registreringsavgift på några euro av de finska bilisterna, vilket har förorsakat långa köer vid gränsen.Ytterligare information:

avdelningschef Harri Cavén, tfn 0400 607 848
byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn 050 552 7260