IMO:s generalsekreterare Sekimizu anser att Finland är föregångare

Pressmeddelande 12.03.2013 14.46 fi sv

Generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen IMO Koji Sekimizu besökte Finland 6-9 mars. Generalsekreterare Sekimizu och trafikminister Merja Kyllönen diskuterade i sitt möte vintersjöfart och IMO:s arbete för att främja den arktiska sjöfartens säkerhet. De behandlade även miljöfrågorna i sjöfarten och framtidens bränslen, till exempel gas i flytande tillstånd (LNG). I mötet deltog även minister Roger Nordlund från Åland.

Minister Kyllönen beskrev Finlands anpassningsåtgärder, miljöstödsprogrammet för fartyg och om att EU-kommissionen har förordat finska statens ekonomiska understöd till rederierna så att fartygens miljöinvesteringar kan realiseras.

Generalsekreterare Sekimizu poängterade under sitt besök att IMO:s beslut om att minska fartygens svavelutsläpp består och att de verkställs enligt planerna. Samtidigt underströk han att eftersom förändringarna träder i kraft som en följd av samhällets tryck, ska samhället delta i att bära bördan. Sjöfartsnäringen behöver nu statens stöd i att anpassa sig till de nya bestämmelserna.

Enligt generalsekreterare Sekimizu är Finland föregångare i anpassningsåtgärderna och i att dra nytta av innovationer. Finland är ett bra exempel på hur samhället och sjöfartsbranschen tillsammans kan anpassa sig till förändringen och hur Finlands regering har varit aktiv i denna situation.

Sekimizu anser att Finland är ett ledande land i miljövänlig sjöfart och önskade att andra länder följer dess exempel. Enligt Sekimizu är LNG framtidens bränsle i sjöfarten. Han ansåg att det första LNG-drivna passagerarfartyget Viking Grace är ett gott exempel på finsk innovation.

Enligt minister Kyllönen lönar det sig för Finland att dra nytta av att vi är föregångare.

- Finland har sjöfartsindustri, miljöteknologi och kompetens i nya bränslen, vilka kommer att bli nödvändiga senast när de globala utsläppsgränserna träder i kraft. Dagens utmaningar är i framtiden en konkurrensfördel för oss, poängterar Kyllönen.

Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325, 050 371 2294
Silja Ruokola, regeringsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2367, 040 580 0894