Inga extra passagerare i personbilarna från år 2008

Pressmeddelande 20.04.2006 15.52 sv

Reglerna för överlast i persontransporterna förändras. Efter utgången av år 2007 får det inte finnas fler passagerare i person- och paketbilarna än de är registrerade för. Tills dess är det tillåtet med en tillfällig överlast på 30 procent.

Efter övergångsperioden bör alla passagerare ha säkerhetbälte eller bilstol för barn, så överlast är inte tillåten i någon form.

I bussar som går i linje- eller köpt trafik får det från början av maj finnas högst 30 procent tillfällig överlast jämfört med det antal passagerare de är registrerade för. Enligt de nuvarande reglerna har en överskridning på 50 procent varit möjlig, om åtminstone en del av passagerarna är under 12 år. Den tillåtna tillfälliga överlasten är i fortsättningen inte längre beroende av passagerarnas ålder.

Statsrådet gav en förordning om överlaster den 20 april. Förändringen av regelverket anknyter till direktivet om säkerhetsbälten, som träder i kraft i början av maj.


Ytterligare information

överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569 eller 0400 693 544