Inga förändringar i Radio Helsinkis koncession

Pressmeddelande 26.05.2005 14.03 sv

Statsrådet beslutade den 26 maj att inte återta den koncession för lokal radioverksamhet som beviljats Radio Helsinki Oy, även om bestämmanderätten i bolaget övergår till Helsingin Sanomat Oy.

Enligt koncessionsvillkoren bör det i Radio Helsinkis program finnas information om lokala ärenden och programmet bör främja lokal kultur och en öppen diskussion bland medborgarna.

Radio Helsinkis och de andra kommersiella radiostationernas koncessioner är i kraft till slutet av år 2006.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887