Jari Partanen utnämnd till statssekreterare i Kommunikationsministeriet

Nyhet 05.06.2015 10.20 fi sv en

Statssekreterare Jari Partanen (Foto: Jari Laukkanen)

Statsrådet har utnämnt juris magister Jari Partanen (f. 1966) till statssekreterare för kommunikationsminister Anne Berner. Partanen utnämndes för kommunikationsminister Berners mandatperiod med tillträde den 10 juni 2015.

Partanen kommer närmast från uppdraget som generalsekreterare för Centerns riksdagsgrupp. Han har tidigare arbetat bland annat som miljöministerns och försvarsministerns specialmedarbetare och som lagstiftningssekreterare för Centerns riksdagsgrupp.

Statssekreteraren bistår ministern med att leda beredningen av ärenden samt biträder och företräder ministern.

Partanen arbetar i de ministerier där kommunikationsminister Berner är verksam. Minister Berner svarar för ärenden som hör till Kommunikationsministeriets ansvarsområde samt inom justitieministeriets ansvarsområde för ärenden som gäller landskapet Ålands självstyrelse.