Juhapekka Ristola och Sabina Lindström fortsätter som avdelningschefer

Pressmeddelande 22.10.2020 13.44 fi sv en

Juhapekka Ristola och Sabina Lindström (Bild: Kommunikationsministeriet)

Den 22 oktober 2020 utnämnde statsrådet Juhapekka Ristola till avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning och Sabina Lindström till avdelningschef för nätavdelningen för tiden 1.1.2021 –31.12.2025.

Juris kandidat Juhapekka Ristola har varit avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning sedan ingången av 2016 och före det avdelningschef för kommunikationspolitiska avdelningen åren 2010–2015. Ristola har varit anställd vid kommunikationsministeriet sedan 2002. Han var chef för enheten för kommunikationsnät åren 2007-2010. Ristola har också arbetat bl.a. vid Springtoys Oy som förvaltnings- och affärsverksamhetsdirektör samt vid Huvudstaben som militärjurist.

Politices magister Sabina Lindström har varit avdelningschef för nätavdelningen sedan början av oktober 2018 och före det direktör för nätavdelningen i cirka ett år. Lindström har varit anställd vid kommunikationsministeriet sedan 1996. Hon har varit chef för flera enheter vid ministeriet och direktör åren 2011–2017.

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 050 078 7742