Tillbaka

Kabelnätet övergår till digital teknik 29.2 – för seniorer finns hjälp med installationen att få

Kabelnätet övergår till digital teknik 29.2 – för seniorer finns hjälp med installationen att få

Pressmeddelande 16.01.2008 11.30 sv

De analoga sändningarna i kabeltelevisionsnätet upphör i slutet av februari.

De digitala adaptrarna har blivit mycket vanligare. Enligt uppgifter från Finnpanel ägde 89 procent av alla finländska tv-hushåll i januari en digital adapter eller en digital tv-apparat. Av de hushåll som är anslutna till kabelnätet kan 78 procent följa med digitala tv-sändningar.

Kommunikationsministeriet arrangerar tillsammans med Finlands Lionsförbund och Helsinki Missio avgiftsfri hjälp med installationen för att underlätta övergången till digital teknik i kabelnätet. Servicen är i första hand avsedd för seniormedborgare som inte har stöd från till exempel släktingar och närstående till sitt förfogande. Tyngdpunkten ligger på att hjälpa åldringar som bor ensamma i städernas våningshus.

Riksomfattande hjälp med installationen

Lionsförbundet erbjuder sin hjälp riksomfattande under perioden 18.2-7.3. De som behöver installationshjälp kan då ringa servicenumret (09) 251 04 400, från måndag till fredag kl 9-12. Ett samtal som rings från en fast telefon kostar 8,21 cent/samtal + 1,47 cent/minut, från en mobiltelefon kostar det 29,13 cent/minut.

De frivilliga digitalinstallatörerna kommer för att installera den digitala adapter som kunden har skaffat på förhand. Installatörerna sköter inga apparatanskaffningar.

Från servicecentralen förmedlas förfrågan till en installatör som fått utbildning för uppdraget. Han ringer sedan för sin del till den person som behöver hjälp och de kommer alltid på förhand överens om när de ska träffas.

Extra rådgivning i huvudstadsregionen

Helsinki Missios digital-tv-telefonjour ordnar installationer av digital-tv för huvudstadsregionens seniorer på numret 040 353 9555. Tjänsten är i bruk tisdagar och onsdagar kl 10-12 under perioden 19.2-12.3.

På biblioteken i Helsingfors ordnas rådgivning under vecka 9. De som deltar är biblioteken i Glaspalatset, Sockenbacka, Månsas, Hertonäs, Vallgård, Haga och Munksnäs.

Service också per telefon

Kabel-tv-bolagens kundtjänster betjänar dagligen.

Rundradions digirinki hjälper dagligen till 5 april på numret (09) 14 801.

DigiTV Info betjänar varje dag till 14 mars på numret 0306 344 488.


Ytterligare information:
projektchef Tauno Äijälä, tfn (09) 160 28620, 0400 210 251
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn (09) 160 28330, 0400 502 128