Kansan Uutiset fick presstöd

Pressmeddelande 31.08.2006 13.45 sv

Statsrådet har beviljat Kansan Uutiset presstöd på 575 000 euro. Kansan Uutisets ansökan lämnades in för sent i våras då den första omgången av det så kallade selektiva presstödet delades ut.

Presstödsnämnden arrangerade undantagsvis en andra ansökningsomgång för presstödet. Förfarandet blev möjligt då statsrådet ändrade på förordningen om presstöd. Av anslaget på drygt 5,8 miljoner euro lämnades i den första omgången den summa outdelad som nu beviljades Kansan Uutiset.

Statsrådet beslutade om att bevilja stödet den 31 augusti. Bidraget kan användas för nedsättning av tidningens transport-, distributions- och andra kostnader samt för stöd till tidningens utvecklingsprojekt.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601