Kiuru: Behovet av Lex Nokia måste övervägas på nytt

Pressmeddelande 12.03.2012 15.19 fi sv en

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru har gett en arbetsgrupp till uppgift att utreda behovet av såkallade Lex Nokia. Arbetet är en del av helhetsreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation.

- I ett samhälle som förändras ska man kunna skärskåda och revidera bestämmelserna så att de motsvarar varje aktuell situation i samhället. I dagens läge måste Lex Nokia omprövas. Om lagen är överflödig, kan den upphävas, säger Kiuru.

Enligt Kiuru motiverades behovet av bestämmelserna i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation en gång i tiden med att polisen inte hade möjlighet att erhålla teleidentifieringsuppgifterna för förundersökning för en person som misstänks ha läckt företagshemligheter

- Jag utgår ifrån att Lex Nokia inte längre behövs ens med stöd av detta argument då situationen kommer att ändras i början av år 2014, när ändringen av tvångsmedelslagen träder i kraft. Förundersökningsmyndigheten kan ges tillstånd till teleövervakning om man misstänker att företagshemligheter läcker per e-post, konstaterar Kiuru.

Företagen har inte heller tagit i bruk de verktyg som lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation erbjuder.

- Om lagstiftning som utarbetats för branschens behov inte har utnyttjats, finns det ännu mindre grund att hålla i kraft en lag som väckte kontroversiella åsikter, tillägger Kiuru.

Ytterligare information:

Kalervo Haverinen, specialmedarbetare, tfn 050 331 6914
Sanna Helopuro, kommunikationsråd, tfn 0400 515 548