null Kiuru: Bredband är även i fortsättningen tyngdpunkten i kommunikationspolitiken

Kiuru: Bredband är även i fortsättningen tyngdpunkten i kommunikationspolitiken

Nyhet 13.07.2011 16.19 fi sv en

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru säger att en förbättring av bredbandsförbindelserna är en av tyngdpunkterna i kommunikationspolitiken även under denna regeringsperiod. Kiuru anser att behovet av snabba förbindelser accentueras på landsorten.

- Där avstånden är långa är det speciellt brådskande med snabba leder för elektronisk kommunikation. Till exempel för företag inom lantbruket och turismen är goda förbindelser nödvändiga, konstaterade Kiuru på ProAgrias 150-årsjubileum den 3 juli i Björneborg.

Regeringen har som mål att alla fastigheter med fast bosättning, alla företag och den offentliga sektorns verksamhetsställen ligger på högst två kilometers avstånd från en abonnentförbindelse med extra snabbt bredband på 100 mega senast år 2015.

Enligt Kiuru är målet att få projektet ordentligt igång genast i början av regeringsperioden när pilotfasen är över.