Kiuru om digitaliseringen: En chans som måste gripas snabbt

Nyhet 05.02.2015 14.11 fi sv en

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru (Bild: KM)

Minister Kiuru anser att digitaliseringen är en kraft som utvecklar ekonomin och samhällets strukturer och att vi bör förhålla oss till den med allvar och framåtdrift. Vi måste kavla upp ärmarna raskt och på bred front, uppmanade minister Kiuru den 4 februari 2015 på trafik- och kommunikationsforumet.

Enligt undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru är digitaliseringen, vare sig det gäller vardagliga e-tjänster, industriell och sakernas internet eller big data, en oundviklig och nödvändig utveckling. Framför allt är det fråga om att utnyttja den digitala informationen effektivt och de därigenom uppstående nya affärsmöjligheterna och arbetsplatserna samt inbesparingarna.

- Digitaliseringen är en revolution. Att hålla sig till de gamla handlingsmodellerna och sluta ögonen för ändringarna i omgivningen är ett mycket farligt alternativ, betonade minister Kiuru i sitt forumanförande.

- Utomlands har man förstått att lyfta digitaliseringsexperter till positioner nära företagsledningen och det politiska beslutsfattandet. I Tyskland har industriella internet utsetts till en av regeringens tyngdpunkter. Så borde det vara även i Finland. Framför allt hoppas jag att vi satsar allt mera på digitaliseringen, för den är inte enbart informationsteknik, utan kärnan i effektiv verksamhet.