Kiuru på Kommunikationsforum: Finlands framtida tillväxt finns i digitala tjänster

Pressmeddelande 15.02.2012 16.34 fi sv en

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser att operatörerna inom ICT-branschen i Finland borde samarbeta för att skapa ett nytt kompetenskluster inom molnindustrin.

- Nyckeln till Finlands ekonomiska tillväxt finns i en betydligt bredare produktion och användning av digitala tjänster än för närvarande. Detta kristalliseras i orden tillväxt, innovation, digitala tjänster och evolution, sade Kiuru på Kommunikationsforum i Helsingfors den 15 februari.

- Efter lågkonjunkturen i början på 1990-talet tog den finländska samhällsekonomin och produktiviteten ett stort steg framåt tack vare den traditionella ICT-industrins uppsving. Nu är det dags att kliva upp till nästa nivå, det vill säga att ta fram digitala tjänster som bygger på den existerande ICT-infrastrukturen, säger Kiuru.

Enligt Kiuru finns de bästa framtidsutsikterna inom den finska internetekonomin just inom utvecklingen av molnbaserade datortjänster.

I molntjänsterna används program och filer via webben i stället för att lagras på den enskilda användarens dator. För användarna innebär detta en besparing i reda pengar, eftersom det inte uppstår några massiva kostnader för investeringar och underhåll. För dem som utvecklar tjänster blir det möjligt att omedelbart komma in på den globala marknaden.

- I den här frågan har Finland många utmaningar att tackla. Den enda utvägen är ett nytt och betydligt djupare samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn, påpekade Kiuru.

En avsevärd ökning av produktionen och användningen av de digitala tjänsterna kräver satsningar på forskning, utveckling och innovationer. Samtidigt måste vi rikta om fokus inom utbildningen, öka möjligheterna till riskfinansiering och höja affärskompetensen inom branschen. ICT-infrastrukturen måste ständigt utvecklas.

Enligt Kiuru är det nödvändigt att sätta i gång genast utifrån en gemensam vision. De konkreta åtgärderna för att ge branschen en kick kan vara stora eller små, men de måste vara tillräckligt många.

- Till att börja med grundar vi ett virtuellt forskningscentrum, gör offentlig information fritt tillgänglig även i praktiken och skapar ett testlaboratorium för molntjänster, sade Kiuru.

På Kommunikationsforum nämnde Kiuru också det kommunikationspolitiska programmet för elektronisk media som är under beredning och där framtiden för tv-sändningar i antennätet utstakas.

- För mig är det viktigt att det med nuvarande tv-mottagare ska vara möjligt att se huvudkanalernas sändningar tillräckligt länge framöver, exempelvis till år 2026, föreslår Kiuru.

I det kommunikationspolitiska programmet tas också ställning till det nuvarande systemet med programkoncessioner för tv-verksamhet. Kiuru menar att det är skäl att utreda om programkoncessionerna i dagsläget överhuvudtaget är befogade med hänsyn till yttrandefriheten.

Ytterligare information
Kalervo Haverinen, specialmedarbetare, tfn 050 331 6914