KM ansöker om tilläggsanslag för försöket med skrotningspremie för fordon

Nyhet 28.08.2015 13.14 fi sv

Skrotbil (Bild: Rodeo)

Försöket med skrotningspremie för fordon som inleddes i början av juli har fått en mycket livlig start. Staten har reserverat 3 miljoner euro för försöket som pågår till slutet av 2015, men anslaget kommer att vara använt redan före utgången av augusti.

Kommunikationsministeriet vill fortsätta skrotningsförsöket enligt den ursprungliga planen till slutet av året och därför har ministeriet gett ett förslag till en tilläggsbudgetproposition på 5 miljoner euro. Regeringen lämnar sin tilläggsbudgetproposition till riksdagen den 17 september.

Syftet med försöket med skrotningspremie är att förnya bilbeståndet, att minska utsläppen från fordonstrafiken och att förbättra trafiksäkerheten. Målet är också att öka antalet gamla bilar som förs till en officiell återvinningsstation för att skrotas.