KM har inte ingripit otillbörligt i Finavias operativa verksamhet

Nyhet 21.06.2016 09.48 fi sv en

(Foto: Kommunikationsministeriet)

Statens revisionsverk (SRV) har i sin rapport om laglighetsgranskningen av ägarstyrningen av Finavia lagt fram en rad synpunkter enligt vilka ägarstyrningen hösten 2015 bedöms vara problematisk. I rapporten hävdas inte att verksamheten skulle ha varit lagstridig, utan i den dryftas frågan om ägaren med hänsyn till god förvaltningssed har agerat på ett icke önskvärt sätt.

Kommunikationsministeriet framhåller att ägarstyrningen av Finavia inte har ingripit på ett otillbörligt sätt i den operativa verksamheten i det av staten helägda bolaget. Ministeriet har inte förutsatt att Finavia väcker talan, underlåter att väcka talan eller avstår från någon talan. Ägaren har haft grundad anledning och rätt att ge bolaget anvisningar för att säkerställa en omsorgsfull behandling av frågeställningarna i ett exceptionellt ärende.

- Experter och ministeriet ser ut att ha en annorlunda uppfattning än SRV om vad det innebär för staten som ägare att vara aktiv på det sätt som förutsätts i bolagens förvaltningsanvisningar. Därför är det skäl att utvärdera behovet av att förtydliga anvisningarna. Betydelsen av en aktiv insats accentueras när bolaget är ett av staten helägt bolag med specialuppgifter, säger kommunikationsminister Anne Berner.