KM hoppas hamnarna deltar i att klara av långtradarköerna

Pressmeddelande 23.11.2006 18.12 sv

Kommunikationsministeriet bad hamnarna i södra Finland att inom en vecka ge ett gemensamt förslag till hur hamnarna kunde medverka till att lösa upp långtradarköerna i östtrafiken. Ministeriet förhandlade den 23 november under ledning av kanslichef Harri Pursiainen med bland annat representanter för hamnarna.

Under förhandlingarna sökte man sådana lösningar där långtradarna kan flyttas för att köa till gränsövergången på något annat ställe än på allmänna vägar. Som ett alternativ föreslogs att långtradarna köar för att komma till gränsen i hamnarna eller på områden i närheten av dem. Enligt tullens preliminära beräkning kan man redan nu i hamnarna och på områden i närheten av dem placera omkring 680 långtradare, vilket motsvarar en kö på cirka 20 kilometer.

Ett annat alternativ är att man som ett slags expansionskärl bygger en stor parkeringsplats för långtradarna i närheten av gränsen. Enligt Vägförvaltningens uppskattning är behovet av utrymme omkring tjugo hektar. Att bygga ett parkeringsområde kostar uppskattningsvis 15 miljoner euro. Till det kommer kostnaderna för service på området.

I båda fallen är det tullen som reglerar hur trafiken löper från köområdet till gränsen.

Kommunikationsministeriet anser att hamnarna bör ta en stark roll för att avlägsna problem med genomfartstrafiken, eftersom också de drar nytta av det och är i nyckelposition då de behärskar en knutpunkt i transportkedjan.

Ministeriet utreder för närvarande vilken totaleffekt genomfartstrafiken har på Finlands nationalekonomi. Inkomster fås från bl.a. frakt- och hamnavgifter, stuvning, spedition och farledsavgifter. Enligt preliminära beräkningar är inkomsterna över 150 miljoner euro per år. Enligt Sitras beräkningar ger genomfartstrafiken arbete åt 4 000 personer i Finland.

- Vi hade en god diskussion. Hamnarna är redo att delta i arbetet och jag tror att vi hittar lösningar som underlättar människornas tillvaro, konstaterar Pursiainen.

- I första hand bör vi givetvis påverka Ryssland och de ryska myndigheternas verksamhet, som är orsaken till problemet. Med finska åtgärder kan vi bara sköta symtom som förorsakas av problemet.


Två arbetsgrupper förbereder vidare åtgärder

Vid förhandlingarna beslöts att varje hamn som är mål för östtrafiken funderar på vilka kortsiktiga åtgärder den kunde vidta för att underlätta problemet med långtradarköerna. Hamnarna lämnar sina rapporter inom en vecka.

En arbetsgrupp skall göra en utredning om det stora parkeringsområde som skall byggas i närheten av gränsen. Den leds av avdelningschef Juhani Tervala från kommunikationsministeriet. Den arbetsgrupp som funderar över hur systemet med köande skall genomföras leds av hamndirektören i Kotka, Kimmo Naski.

Också den arbetsgrupp som har grundats för att koordinera myndigheternas åtgärder har sammanträtts under ledning av kanslichef Pursiainen. Gruppen som representerar tjänstemannaledningen vid kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, Vägförvaltningen och Tullen ansåg att en begränsning av trafiken skulle leda till att hela landets import och export störs och Finlands nationalekonomi tar skada. Därför borde en sådan lösning enligt arbetsgruppen komma i fråga bara i yttersta nödfall. I tjänstemannagruppen enades man också om ett tätt myndighetssamarbete på regional nivå.
Ytterligare information:
(efter kl 18) kanslichef Harri Pursiainen, tfn 0500 787 742
avdelningschef Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260