KM påminner om trafikreglerna i tunnlar

Pressmeddelande 30.12.2008 17.02 fi sv

Kommunikationsministeriet påminner bilisterna om de trafikregler som gäller vid körning i tunnel.

Reglerna gäller tunnlar som är över 500 meter långa och som är märkta med ett särskilt tunnelmärke. Det blir aktuellt att komma ihåg reglerna senast då det nya avsnittet med långa tunnlar öppnas på väg E18.

I en tunnel är det förbjudet att backa och att göra en U-sväng. Det är obligatoriskt att använda körljus.

Man får stanna ett fordon endast i en nödsituation eller vid fara och också då bör man i mån av möjlighet använda platser som är reserverade för detta ändamål. Motorn bör stängas av om stoppet drar ut på tiden.

I korta tunnlar får man inte heller i fortsättningen stanna eller parkera.

Det har inte tidigare funnits över 500 meter långa tunnlar i Finland. Den första var tunneln i Nordsjö, som är 1,5 kilometer lång och som togs i bruk i januari 2008.

På avsnittet Lahnajärvi-Lojo på väg E18, som öppnas i början av året, är fyra av de fem tunnlarna över 500 meter långa. Den längsta är drygt 2,2 kilometer lång.


Ytterligare information:
överingenjör Juha Valtonen, tfn 040 865 3690