Kollektivtrafiklagen ändras för att bekämpa den grå ekonomin

Nyhet 12.12.2011 14.50 fi sv

Flera nya åtgärder vidtas för att rensa bort den grå ekonomin ur kollektivtrafiken. Åtgärderna hänför sig till förutsättningarna för att erhålla trafiktillstånd och tillsynen över dem. Även myndigheternas befogenheter ändras. Ändringarna beror delvis på EU:s lagstiftning.

Regeringen lade fram förslaget till ändring av kollektivtrafiklagen den 8 december. Lagen träder i kraft den 12 december 2011.

Enligt lagändringen ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen en gång om året utreda om tillståndshavarna fortfarande uppfyller alla villkor för beviljande av tillstånd.