Tillbaka

Kommissionen vill underlätta godkännande av tågmateriel mellan EU-länderna

Kommissionen vill underlätta godkännande av tågmateriel mellan EU-länderna

Pressmeddelande 30.01.2007 13.50 sv

Tågmateriel som godkänts av ett medlemsland i Europeiska unionen bör kunna användas i alla EU-länder, föreslår Europeiska kommissionen.

Enligt kommissionens direktivförslag skall man inte längre behöva ett skilt förfarande för godkännande av tågmateriel som förflyttas från ett medlemsland till ett annat. Ett ömsesidigt erkännande av materielen främjar enligt kommissionen effektiviteten på Europas järnvägar.

Som en följd av förändringen kan det på Finlands järnvägar komma att rulla tågmateriel som för närvarande används i andra EU-länder.

Kommunikationsministeriet har till riksdagens kännedom sänt de tre direktivförslag som kommissionen gjort. Statsrådet fattar senare beslut om sin ställning till förslagen.

Förslagen gäller inte på något sätt en öppning av marknaden för järnvägstrafik och -tjänster. De direktiv som kommissionen föreslår kan träda i kraft tidigast i början av nästa årtionde.


Ytterligare information:
regeringsrådet Hannu Pennanen,
tfn (09) 160 28470 eller 040 551 8332