Kommissionens brev om lagstiftningen om lätta bilar är en offentlig handling i Finland

Pressmeddelande 29.08.2019 15.54 fi sv en

Det har påståtts att Finland skulle ha offentliggjort ett av kommissionen sänt brev som inte var avsett för allmänheten. I Finland bedöms behovet av att sekretessbelägga EU-handlingar med beteckningen Limited från fall till fall utifrån innehållet i handlingen och i enlighet med bestämmelserna i offentlighetslagen. Handlingen i fråga bedömdes på grundval av innehållet vara en offentlig handling i Finland. Kommissionens ståndpunkt om handlingens offentlighet hade inhämtats på förhand. Kommissionen ansåg att det var möjligt att offentliggöra handlingen.

Ytterligare upplysningar:

Sini Wiren, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @WirenSini