Kommissionens meddelande ger ett stort urval åtgärder för att minska trafikutsläpp

Nyhet 21.07.2016 11.02 fi sv en

(Foto: LVM)

Europeiska kommissionen har lagt fram sitt förslag till en klimat- och energiram fram till 2030. Åtgärdspaketet innehåller bl.a. ett beslut om fördelning av bördan i fråga om utsläppsminskningar som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter och meddelanden om utsläppssnål trafik och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

I beslutet om fördelning av bördan förelås det att Finland ska minska sina växthusgasutsläpp med 39 procent av 2005 års nivå.

- Nu ska vi på ett nationellt plan komma överens om hur Finland kan nå sina utsläppsmål på ett kostnadseffektivt sätt. Vid den fortsatta beredningen klarnar det inom vilka sektorer och hurudana åtgärder som måste vidtas, säger minister Berner.

I sitt meddelande presenterar kommissionen åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Kommissionen föreslår tre åtgärdspaket, nämligen utsläppssnåla drivmedel, utsläppssnåla och utsläppsfria transportmedel samt optimering och effektivisering av trafiksystemet.