null Kommunikationsbranschens pris för kundtjänst till SAD:s reseplanerare

Kommunikationsbranschens pris för kundtjänst till SAD:s reseplanerare

Pressmeddelande 21.01.2009 14.30 fi sv en

SAD:s reseplaneringstjänster har tilldelats kommunikationsbranschens pris för kundtjänst för detta år.

Tecknet på erkänsla överlämnades av kommunikationsminister Suvi Lindén vid ministeriets seminarium Viestintäfoorumi den 21 januari. Priset mottogs av trafikdirektör Niilo Järviluoma och datasystemansvariga Kimmo Sinisalo.

Enligt prisnämnden är det mycket enkelt att använda SAD:s resplaner för kollektivtrafik och cykeltrafik, och de alternativ som tjänsterna erbjuder är klara och åskådliga. Resplanen för kollektivtrafik har varit i bruk sedan 2001 och planen för cykling sedan våren 2007.

Nämnden vill belöna reseplanerarna för att de är lätta att använda, men också för att de sporrar både dem som är bosatta i huvudstadsregionen och besökare från andra håll att ta sig fram på sätt som är klimatvänligare än med privat bil. Reseplanerartjänsterna finns förutom på finska, svenska och engelska också på stadin slangi under namnet Reissugaidi.

Reseplanerarna finns dessutom i textversioner, som förutom med mobiltelefon kan användas också med hjälpmedel som anlitas av personer med nedsatt syn. Prisnämnden föreslår därför att SAD i sitt utvecklingsarbete satsar i synnerhet på att förbättra användbarheten hos reseplanerarnas mobila versioner.

SAD har också testat ett talstyrt reseplanerarprogram. Av talstyrning kunde förutom synskadade också alla andra dra nytta.

Reseplanerarna finns på SAD:s hemsida på adressen www.ytv.fi/swe men de finns också på adressen www.reittiopas.fi.

Kommunikationsbranschens pris för kundtjänst delades nu ut för tredje gången. Med priset vill man sporra kommunikationsbranschens aktörer att förbättra sin kundservice. Priset utdelas i enlighet med ett förslag från en nämnd tillsatt av kommunikationsministeriet. I nämnden finns representanter för branschens företag, organisationer och myndigheter.


Ytterligare information

överdirektör Liisa Ero, KM, tfn (09) 160 28461, 050 555 0072
prisnämndens ordförande Sakari Eränen, tfn (09) 8562 1231