Kommunikationsminister Leena Luhtanen om Hintikkas avskedsansökan:

Pressmeddelande 29.03.2004 00.00 sv

Tapio Hintikka har bett att få lämna sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för TeliaSonera AB.

Finland har i enlighet med aktieägaravtalet mellan finska och svenska staten stött styrelseordförande Hintikkas insatser för att utveckla bolaget och öka dess värde. Ordförande Hintikka har själv fattat sitt beslut att avgå och jag anser det beklagligt att han lämnar bolaget.

En ny styrelseordförande för bolaget kommer att utses så fort som möjligt.