null Kommunikationsminister Lindén: Regeringen stimulerar med bredband

Kommunikationsminister Lindén: Regeringen stimulerar med bredband

Pressmeddelande 30.01.2009 10.40 fi sv

Regeringen presenterade i dag 2009 års första tilläggsbudget och föreslår i det medel för byggande av snabba fiberoptiska förbindelser.

En förlängning av rätten till avskrivning för investeringar till två år som föreslås i tilläggsbudgeten försnabbar skapande av mycket snabba dataförbindelser i hela Finland. Minister Lindén tror att förlängningen av rätten till avskrivning också försnabbar byggandet av de mobiltelenät som nu är under byggnad och de blivande fjärde generationens nätverk (4G).

Regeringen beslutade också att tidigarelägga byggandet av bredbandsförbindelser på glesbygdsområdena. Byggnadsanslagen kan användas redan under detta år. För tidigareläggning av byggnaden av fiberoptiken på glesbygdsområdena används 0,5 miljoner euro år 2009.

Byggandet av snabba bredbandsförbindelser ska nu få fart. Även om bredbandsnätet i Finland är ganska täckande, har vi jämfört med andra europeiska länder blivit på eftersläp i utvecklingen av snabba förbindelser, konstaterar minister Lindén.

Byggandet av bredband sysselsätter också betydligt. Vid sidan av byggningsfasen uppstår det nya arbetsplatser när det utvecklas nya tjänster och tillämpningar för snabba dataförbindelser. Det uppskattas att bredbandsprojektet sysselsätter på glesbygdsområdena under den sex år långa byggnadsfasen genomsnittligt 500 personer årligen. Det uppskattas att de förbättrade dataförbindelserna skapar indirekt t.o.m. 1 000 permanenta arbetsplatser.

Nu måste man vidta sådana åtgärder som förbättrar tillgången till elektroniska tjänster och företagens konkurrenskraft i framtiden och som samtidigt försvagar lågkonjunkturens verkningar, berättar minister Lindén.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324
kommunikationsråd Juhapekka Ristola, (09) 160 28348, 0400 755 530